Nordisk brunbie

Hva sier Norges Birøkterlag i sin langtidsplan 2022-2026 om brunbiene?

  • Bærekraftig genpool med friske og produktive bier med godt gemytt.
  • Godt arbeid på avl er viktig for organisasjonen og næringen.
  • Norges Birøkterlag driver systematisk avl på Apis m. mellifera (brune bier), som er en av de rene rasene som tradisjonelt er mest benyttet til birøkt i Norge.
  • Vi har et spesielt ansvar for å bevare den brune bia, som er den mest opprinnelige hjemmehørende underarten hos oss.

Referanse: Langtidsplan 2022-2026 (utdrag fra pkt. 5)


Systematikk

RikeRekkeKlasseOrdenFamilieSlektArtUnderart
AnimaliaArthropodaInsectaHymenopteraApidaeApisApis MelliferaApis Mellifera Mellifera

Wiki: Apis Mellifera Mellifera


Bevaring og foredling av den nordiske brunbia